Maliye Bölümü

 

Eğitim dili Türkçe olan Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü olarak 2015-2016 Güz Dönemi itibariyle yeni öğrencilerimiz ve değerli hocalarımızla birlikte eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Maliye Bölümü kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu enformasyonu ve altyapıyı öğrencilerimize kazandırmak amacıyla kurulmuşur.

Ülkemizde sadece iki vakıf üniversitesinde açılmış olan Maliye Bölümü mezunları; hem özel sektörde hem de kamu sektöründe müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevler alabilmektedir.  Mezunlar; Maliye Bakanlığında vergi müfettişi, gelir uzmanı, bütçe uzmanı,;İçişleri Bakanlığında kaymakam, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakim olabilmekte, Sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş,  kamu ve özel sektör bankalarında müfettiş ve  çeşitli yönetici konumlarında görev alabilmekte, ayrıca mali danışman, serbest muhasebeci mali müşavir,  yeminli malî müşavir olarak çalışabilmektedir.   

Alanlarında yetkin değerli hocalar tarafından temeli atılan Maliye Bölümünde okuyacak olan öğrencilerimizin;

  • Maliye alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme,
  • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme,
  • Maliye alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme ve uygulayabilme,
  • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yaparak çözüm üretebilme,
  • Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
  • Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme,
  • Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,
  • Maliye alanındaki bilgi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme yeterliği ve "Maliyeci" unvanı ile mezun olmaları için eğitim programımız faaliyete geçmiştir.