Maliye Bölümü

Tanıtım:

Eğitim dili Türkçe olan Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü  2015-2016 Güz Dönemi itibariyle eğitim ve öğretime başlamıştır.  Maliye Bölümü kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu enformasyonu ve altyapıyı öğrencilerimize kazandırmak amacıyla kurulmuşur.

Ülkemizde sadece iki vakıf üniversitesinde açılmış olan Maliye Bölümü mezunları; hem özel sektörde hem de kamu sektöründe müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevler alabilmektedir.  Mezunlar; Maliye Bakanlığında vergi müfettişi, gelir uzmanı, bütçe uzmanı,;İçişleri Bakanlığında kaymakam, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakim olabilmekte, Sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş,  kamu ve özel sektör bankalarında müfettiş ve  çeşitli yönetici konumlarında görev alabilmekte, ayrıca mali danışman, serbest muhasebeci mali müşavir,  yeminli malî müşavir olarak çalışabilmektedir.   

Bölüm Eğitim Programının Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler: Bölüm’de verilen eğitim, iktisadi ve mali olayları analiz etme, muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırma, iş yaşamına yönelik hukuki bilgi birikimini oluşturma, maliye politikaları konusunda analitik analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirme gibi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Staj Olanakları ve Mezunların Çalışma Alanları: Bölüm’den mezun olanların genellikle çalıştığı ve staj olanakları bulduğu kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı.

Bölümde Yapılan Araştırma ve Çalışmaların Genel Konuları: Vergi Sistemleri, Vergilendirme, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, Refah İktisadı, Maliye Politikası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme, Regülasyon, Kamu Kesimi Bütçesi. 

Maliye Bölümü Mezunlarının Avantajları:

İktisadi ve İdari Bilimler arasında Maliye bölümünden mezun kitlesi çok daha dardır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler İktisat'ı Maliye'yi,  Hukuk ve Muhasebe derslerini almış olarak mezun olurlar. Bu dersler  gerek kurum sınavları için gerek bankacılık ve finans alanında gerekse de özel sektörün çeşitli alanlarında mezun öğrencilerimizin karşılaşacakları sözlü ve yazılı sınavlarda başarılı olmaları için kilit rol oynar. 
Önceden de belirttiğimiz gibi Maliye bölümü her iktisadi ve idari bilimler fakültesinde açılmaz. Şuanda bizimle birlikte sadece iki vakıf üniversitesinde bu programa yer verilmiştir.
Diğer taraftan Maliyeci'ler İngilizce'lerini geliştirdiklerinde bu onlara daha fazla avantaj sağlamaktadır. Çünkü Türkiye'de diğer bölümleri ingilizce okutan çok fazla sayıda üniversite varken Maliye bölümü başlı başına her üniversitede olmadığı gibi Maliye bölümü'nü İngilizce okutan yalnızca bir devlet üniversitesi vardır. Bu da mezunlarımıza ingilizcelerini geliştirdiklerinde büyük avantaj sağlamaktadır.

Bölümümüzün eğitim dilinin Türkçe olmasının sebebi, derslerimizin teorik bilgiden çok vergiler, bütçe, kamu maliyesi, hukuk  gibi mevzuatla ilişkili veya doğrudan uygulamaya yönelik dersleri içermesidir. Keza bu derslerin öğrencilerimizce iyi anlaşılmış özümsenmiş olması bizim için  çok önemlidir.


Maliye Bölümü'nü size katacağı avantajlarıyla birlikte düşünün.
Daha ayıntılı bilgi için siz değerli adaylarımızı Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz...