3. Sınıfların Ders Kayıtları Hakkında!

ATACS^'da tanımlanan müfredatta yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı 5. döneme ait derslerde  eksiklikler mevcuttur. Söz konusu eksiklikler aşağıda sıralanmış olup en kısa sürede giderilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu derslerden almak isteyen fakat "Danışman Onayı" yapılan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için benimle irtibata geçmeleri rica olunur.

Maliye Bölümü 5. döneme ait ATACS'da gözükmesi planlanan dersler:

Mali Tablolar Analizi (ISL364) 
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
Alan Dışı Seçmeli Ders*

*NOT:Seçmeli dersler süreç içerisinde adım adım sisteme girilecektir. 

Araş. Gör. Gökhan ÜNALAN