3. Sınıfların Ders Kayıtları Hakkında!

                                                                                                                                                                                                     12.09.2017

ATACS'da tanımlanan müfredatta yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı 5. döneme ait derslerde  eksiklikler mevcuttur. Söz konusu eksiklikler aşağıda sıralanmış olup en kısa sürede giderilmeye çalışılmaktadır. Bu derslerden almak isteyen fakat "Danışman Onayı" yapılan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için benimle irtibata geçmeleri rica olunur.

Maliye Bölümü 5. döneme ait müfredatta yer alan ve ATACS'da da gözükmesi planlanan dersler:

Mali Tablolar Analizi (ISL364) 
Seçmeli Ders*
Seçmeli Ders*
Alan Dışı Seçmeli Ders*

*NOT 1 :Seçmeli dersler süreç içerisinde adım adım sisteme girilecektir. 
 NOT 2 : 3. sınıflar eski müfredata tabidir. Güncel müfredatta yer alan  "Basic English V" dersi bu dönem  olmayacaktr.
 NOT 3 : Eski müfredatta "Mali Tablolar Analizi" dersi  "Finansal Tablolar Analizi" olarak gözükmektedir. 

Araş. Gör. Gökhan ÜNALAN