Bölüm Tanıtımı

Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü'nün amacı, maliye alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilen ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilen, ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgilerine hakim, maliye alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilen, sonuçlarını değerlendirebilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü’nde öğrencilerimiz ilk yılda  iktisada giriş, kamu maliyesi,ticari ve mali matematik,muhasebeye giriş olasılık ve istatistiğe giriş, hukuğa giriş, ve maliye teorisi derslerini aldıktan sonra ikinci yıldan itibaren artan şekilde alan uzmanlık derslerini görmektedir.

Öğrencilerimiz kapsamlı bir eğitim programı dahilinde Hukuk, Kamu Maliyesi, Vergi Teorisi, Türk Vergi Sistemi, Vergi Muhasebesi, Maliye Politikası, Finansman Hukuku, AB Vergi Hukuku, Türkiye-AB Mali İlişkileri, E-Ticaret ve Vergileme, Devlet Muhasebesi gibi dersleri almaktadır. Alınan tüm derslerin listesi için bölüm müfredatına bakılabilir.

Maliye programı mezunları Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı gibi alanlarda çalışabilirken, idare mahkeme hakimliği ve vergi mahkeme hakimliği de yapabilmektedirler. Özel sektörde ise bankalarda uzman, müfettiş veya sermaye piyasası uzmanı gibi görevler alabilirler. Bunların dışında İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunlarının katılabildiği tüm sınavlara katılabilirler.