Bölüm Başkanı Mesajı

 

Sevgili Aday Öğrenciler,

Rekabetin gün geçtikçe arttığı bir dünyada, bu koşullara ayak uydurabilen, bilgili, yenilikçi, kendine güvenen ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, donanımlı personel  htiyacı da devamlı olarak artmaktadır.

Atılım Üniversitesi maliye alanında güçlü donanıma sahip bireyler yetiştirmek çabası içerisindedir. Bu bağlamda, uzman akademik kadrosuyla İşletme Fakültesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Maliye Bölümü’nü de bünyesine katarak eğitime başlamıştır. Bölümümüz; bilinen maliye bilgileri yanında maliye biliminin sıkı ilişki içerisinde olduğu iktisat, hukuk, kamu yönetimi, işletme, muhasebe, sosyoloji, istatistik gibi bilim dalları ile donatılmış bir ders programına sahiptir. Böylece öğrencilerimiz kredili sistemin üstün yanları ile birlikte gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek bir formasyona sahip olacak şekilde eğitim almaktadır ve gelecek eğitim öğretim yılında da söz konusu eğitim güncellenmiş olarak dinamik bir şekilde kendini gösterecektir. Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim dönemi başında eğitime başlamak üzere  “Maliye – Vergi” ile “Maliye Teorisi” alanlarında tezli ve tezsiz olmak üzere toplamda 4 yeni yüksek lisans programının açılması çalışmalarına başlanmıştır.

Henüz çok yeni olan bölümümüz kamu sektörü ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi öğrencilerimize kazandırmak üzere  interdisipliner bir program sunmaktadır.

Maliye Bölümü uygulamalı araştırma becerisi sağlayan öğretim programıyla gerek kamu sektörüne gerek özel sektöre nitelikli maliyecilerin yetişmesine yardımcı olacak; bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için sağlam bir başlangıç olacaktır.

Atılım Üniversite’sinin sizlere sağladığı ayrıcalıklı maliye eğitimi, parlak geleceğinizin ilk basamağını oluşturacaktır. Siz değerli gençleri Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü’nde görmekten kıvanç ve  mutluluk duyacağız.

 

Prof. Dr. Z. Sacit Önen