Bölüm Başkanı Mesajı

Sevgili Aday Öğrenciler,

Rekabetin gün geçtikçe arttığı bir dünyada, bu koşullara ayak uydurabilen, bilgili, yenilikçi, kendine güvenen ve sosyal sorumluluk bilincine sahip mezun ihtiyacı artmaktadır. Atılım Üniversitesi güçlü bir donanıma sahip bireyler yetiştirmek gayretiyle hareket etmektedir. Bu bağlamda, İşletme Fakültesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, uzman akademik kadrosuyla eğitime başlayacak olan Maliye Bölümü’nün kurulumu ile yapısını güçlendirmiştir. Maliye Bölümü, kamu sektörü ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi öğrencilerimize kazandırmak üzere interdisipliner bir program sunmaktadır. Maliye Bölümü öğrencilerine hukuk, iktisat, matematik, istatistik, ekonometri, işletme, muhasebe gibi dersleri içeren kapsamlı bir program hazırlanmıştır. Bölümümüzün temel misyonu; her iki sektörün ihtiyaç duyduğu, potansiyelinin farkında, nitelikli ve donanımlı mezunlar yetiştirmektir. Atılım Üniversite’sinin sağladığı ayrıcalıklı bu eğitim, parlak kariyerlerinizin ilk basamağını oluşturacaktır.

Siz değerli gençleri Atılım Üniversite Maliye Bölümü’nde aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Ziya Sacit Önen