MALİYE (2016 ve sonrası)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
IKT101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
MATH 105 Matematik I
3
0
3
5
MLY101 Kamu Maliyesi I
3
0
3
6
MLY105 Maliye öğrencileri için Hukukun Temel Kavramları
2
0
2
4
SOC101 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
Toplam
18
0
18
29

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 122 Temel İngilizce II
4
0
4
3
HIST 201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
4
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
IKT102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
MATH 110 Ticari ve Mali Matematik
2
0
2
3
MLY102 Kamu Maliyesi II
3
0
3
7
MLY104 Medeni Hukuk
4
0
4
7
Toplam
21
0
21
31

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
3
ISL203 Muhasebe İlkeleri I
3
0
3
6
MATH 293 Olasılık ve İstatistik I
3
0
3
5
MLY201 Maliye Teorisi
3
0
3
6
MLY203 Bütçe ve Kamu Finansmanı
3
0
3
5
MLY209 Anayasa Hukukuna Giriş
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 222 Temel İngilizce IV
3
0
3
3
ISL204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
3
6
MLY202 Vergi Teorisi
3
0
3
6
MLY208 Ticaret Hukuku
3
0
3
5
MLY212 İdare Hukukuna Giriş
3
0
3
5
MLY214 Borçlar Hukukuna Giriş
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 321 Temel İngilizce V
3
0
3
3
IKT303(silinecek) Para Teorisi ve Politikası
3
0
3
6
ISL364 Mali Tablolar Analizi
3
0
3
5
MLY301 Vergi Hukuku
3
0
3
6
MLY303 Maliye Tarihi
2
0
2
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Toplam
17
0
17
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 322 Temel İngilizce VI
3
0
3
3
MLY302 Devlet Muhasebesi
3
0
3
6
MLY304 Türk Vergi Sistemi
3
0
3
6
MLY306 Vergi İcra Hukuku
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MLY401 Maliye Politikası
3
0
3
7
MLY405 Vergi Muhasebesi I
3
0
3
6
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
17
0
17
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Toplam
14
0
14
22


Müfredat Toplamı
141
232

Seçmeli (A Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IKT125(silinecek) İktisat Tarihi
3
0
3
5
IKT207(silinecek) Makro İktisat Teorisi I
3
0
3
5
IKT208(silinecek) Makro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
IKT209(silinecek) Mikro İktisat Teorisi I
3
0
3
5
IKT210(silinecek) Mikro İktisat Teorisi II
3
0
3
5
IKT301(silinecek) Ekonometri I
3
0
3
5
IKT313 (silinecek) Uluslararası İktisat I
3
0
3
5
IKT401(silinecek) Türkiye Ekonomisi
3
0
3
5
ISL206 Örgütsel Davranış
3
0
3
6
ISL209 Finansal Matematik
3
0
3
6
ISL213 Örgüt Teorisi
3
0
3
5
ISL214 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ISL241 Pazarlama İlkeleri
3
0
3
5
ISL242 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
ISL303 Finansal Yönetim I
3
0
3
6
ISL304 Finansal Yönetim II
3
0
3
6
ISL308 Maliyet Muhasebesi
3
0
3
6
ISL311 Üretim Yönetimi
3
0
3
6
ISL317 İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5
ISL365 Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları
3
0
3
5
ISL401 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
7
MLY206 Ceza Hukuku
3
0
3
5
MLY312 Şirketler Hukuku
3
0
3
5
MLY313 Avrupa Birliği Hukuku
3
0
3
5
MLY314 Türkiye Maliye Tarihi
3
0
3
5
MLY315 Mali Analiz Teknikleri
3
0
3
5
MLY316 Dış Ticaret ve Finansmanı
3
0
3
5
MLY317 Kıymetli Evrak Hukuku
3
0
3
5
MLY318 Portföy Yönetimi
3
0
3
5
MLY320 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
5
MLY322 Kamu Ekonomisi
3
3
3
5
MLY403 Mali Denetim I
3
0
3
5
MLY404 Mali Denetim II
3
0
3
5
MLY406 Vergi Muhasebesi II
3
0
3
5
MLY407 Vergi Uygulamaları
4
0
4
5
MLY411 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
MLY412 Güncel Mali Sorunlar
3
0
3
5
MLY414 Türkiye – AB Mali İlişkileri
3
0
3
5
MLY415 Finansman Hukuku
3
0
3
5
MLY416 İktisadi Kalkınma ve Büyüme
3
0
3
5
MLY417 AB Vergi Sistemi
3
0
3
5
MLY418 E–Ticaret ve Vergileme
3
0
3
5
MLY420 Mali Suçlar
3
0
3
5


Seçmeli (B Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL310 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3
0
3
5
ISL315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi
3
0
3
5
ISL323 Nicel Karar Yöntemleri
3
0
3
5
ISL352 Finansal Okur Yazarlık
3
0
3
5
ISL354 İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
3
0
3
5
ISL403 Örgütlerde Güç ve Politika
3
0
3
5
ISL409 Girişimcilik
3
0
3
5
ISL413 Denetim
3
0
3
5
ISL415 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
3
0
3
5
ISL416 Uluslararası Pazarlama
3
0
3
5
ISL419 Uluslararası İşletmecilik
3
0
3
5
ISL425 Uluslararası Finans
3
0
3
5
ISL427 Risk Yönetimi
3
0
3
5
ISL428 Marka Yönetimi
3
0
3
5
ISL436 Tedarik Zinciri Yönetimi
3
0
3
5
ISL440 Dijital Pazarlama
3
0
3
5
ISL441 Örgütlerarası İlişkiler
3
0
3
5
ISL442 Seminer
3
0
3
5
ISL446 Yatırım Analizi
3
0
3
5
ISL449 Tüketici Davranışı
3
0
3
5
KAM 203 Siyasi Düşünceler Tarihi I
3
0
3
6
KAM 204 Siyasi Düşünceler Tarihi II
3
0
3
6
KAM 205 Türkiye’nin Siyasi Yapısı I
3
0
3
5
KAM 206 Türkiye’nin Siyasi Yapısı II
3
0
3
5
KAM 208 Siyasi Tarih
3
0
3
8
KAM 211 Medeniyetler Tarihi
3
0
3
4
KAM 303 Devlet ve Toplum Kuramı
3
0
3
8
KAM 304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri
3
0
3
10
KAM 305 Siyaset Sosyolojisi
3
0
3
7
KAM 401 Çağdaş Siyaset Kuramları
3
0
3
5
KAM 402 Kamu Politikası
3
0
3
5
KAM 403 Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
3
0
3
5
KAM 404 Kentsel Siyaset
3
0
3
5
KAM 411 E-Devlet ve Uygulamaları
3
0
3
5
KAM 413 Kalkınma Politikaları
3
0
3
5
KAM 414 Eğitim Politikası
3
0
3
5
KAM 415 Etik ve Siyaset
3
0
3
5
KAM 416 Çevre Politikası
3
0
3
5
KAM 417 Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi
3
0
3
5
KAM 418 Toplumsal Hareketler
3
0
3
5
KAM 419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti
3
0
3
5
KAM 420 Şiddet ve Siyaset
3
0
3
5
KAM 421 Küreselleşme ve Demokrasi
3
0
3
5
KAM 422 Sosyal Politika
3
0
3
5
KAM 423 İdari Yargı
3
0
3
5
KAM 429 Medya ve Siyaset
3
0
3
8
  •