Kamu Ekonomisi (MLY322) Ders Detayları

Ders Adı: Kamu Ekonomisi
Kod: MLY322
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Kamu sektörü ve kamu ekonomisi; kamu kesiminin yapısı, bileşimi ve büyüklüğü; refah iktisadının temelleri; piyasa başarısızlıkları ve devlet müdahalesi; kamu malları ve sosyal mal teorisi; dışsallıklar; doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme; kamusal tercih teorisi; gelir dağılımı ve yeniden dağılımı; sosyal fayda-maliyet analizi; vergilemede adalet ve etkinlik
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5