Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (ISL415) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Kod: ISL415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders örgütlerin, çeşitli ve güncel yönetsel yaklaşım ve uygulamaları, belirli kaynakları elde etmek, yönetmek ve sürdürmek adına nasıl kullandıkları ve çevresel koşullarda rekabete katkısına dair derinlemesine bilgi sunmaktadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5