Örgütlerde Güç ve Politika (ISL403) Ders Detayları

Ders Adı: Örgütlerde Güç ve Politika
Kod: ISL403
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, örgüt bağlamında güç ve politika konularını tanıtmaktır. Bu şekilde ele alındığında, bu ders, öğrencilere, kişilerarası, örgütsel ve örgütler-arası bakış açılarıyla güç ve politika konularına dair bilgilerini arttırmak yönünde tasarlanmıştır.
İçerik: Örgüt Konusuna Giriş, örgütlerarası İlişkiler, güç Kavramı, gücün Temelleri ,Örgütsel Güç,Örgütlerarası Güç, Güç taktikleri, Politika ve güç, Liderlik ve güç
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5