Uluslararası Finans (ISL425) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Finans
Kod: ISL425
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı uluslararası finansmana ilişkin temek kavramları açıklamak ve küresel rekabet ortamında varlığını sürdüren çok uluslu işletmelerin firma değerini maksimize edecek finansal kararları nasıl aldıklarını ortaya koymaktır.
İçerik: Uluslararası para sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası likidite, döviz piyasaları, döviz ve faiz türev ürünler, uluslararası portföy yönetimi
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5