Uluslararası Pazarlama (ISL416) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Pazarlama
Kod: ISL416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Uluslararası pazarlar, uluslararası pazarlama stratejileri ve giriş yolları; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin uluslararası düzeyde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5