Denetim (ISL413) Ders Detayları

Ders Adı: Denetim
Kod: ISL413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, öğrencilerin Türkiye'de ticari işletmelerin yükümlülükleri arasında bulunan muhasebe denetimi mevzuatını anlar hale gelmelerini, bu mevzuat içinde sermaye piyasası kurumları ve kamu yararını ilgilendiren şirketlerin muhasebe ve denetim yükümlülüklerini öğrenmeleri temel amaçlar içindedir. Yine öğrencilerin daha önce öğrendikleri muhasebe bilgilerini pekiştirerek, muhasebe hata ve hilelerini bulabilir hale gelmeleri amaçlanır. Finansal Tabloları okurken, bu tablolarda verilen bilgilerin sınırlarını, ne dereceye kadar kullanılabilir olduklarını kavramaya başlarlar.
İçerik: Denetim niteliği, denetim ve denetçi türleri, denetim raporunun niteliği, denetim görüş türleri, Denetimin aşamaları, denetim planı öncesinde yapılması gerekli işlemler, şirketi, şirketin dış çevresinin, sektörün, ekonomik durumun önemli yanlışlık risklerine etkisi. iç kontrol ve bileşenleri Denetim Alanları, Hazır Değerler, Stoklar, Alacaklar, Borçlar, Sermaye, Gayrimenkuller, Menkuller gibi hesapların denetimi
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5