Nicel Karar Yöntemleri (ISL323) Ders Detayları

Ders Adı: Nicel Karar Yöntemleri
Kod: ISL323
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, çeşitli koşullar altında karar verme süreçlerini analiz eden sayısal yöntemler, işletme problemlerine uygulanmakta ve bilgisayar programları yardımıyla çözülüp, yorumlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, yönetsel karar verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme, istatistiksel analiz tekniklerini ve karar modellerini içermektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5