Kişilik ve Örgüt Psikolojisi (ISL315) Ders Detayları

Ders Adı: Kişilik ve Örgüt Psikolojisi
Kod: ISL315
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5