E–Ticaret ve Vergileme (MLY418) Ders Detayları

Ders Adı: E–Ticaret ve Vergileme
Kod: MLY418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin elektronik ticaret ile ilgili temel kavram ve bilgilere sahip olmalarıdır. Öğrenciler ayrıca elektronik ticaret işlemlerinin vergileme süreci ile ilgili bilgiye sahip olmaktadırlar
İçerik: Dersin amacı öğrencilerin elektronik ticaret ile ilgili temel kavram ve bilgilere sahip olmalarıdır. Öğrenciler ayrıca elektronik ticaret işlemlerinin vergileme süreci ile ilgili bilgiye sahip olmaktadırlar
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5