İktisadi Kalkınma ve Büyüme (MLY416) Ders Detayları

Ders Adı: İktisadi Kalkınma ve Büyüme
Kod: MLY416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders önemli görülen yurtiçi kalkınma sorunlarına yoğunlaşarak, klasik ve çağdaş ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma teorilerini gözden geçirerek ve kalkınmanın ve azgelişmişliğin ölçümü ve anlamı üzerine yoğunlaşarak iktisadi kalkınma dersini öğretmeyi amaçlamaktadır. Temel İktisadi kalkınma konularının incelenmesi, gerekli matematiksel yöntem ve araçların tanıtılması, işlenen konularla ilgili makalelerin tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenci, iktisadi kalkınma ile ilgili konuların analizini yapmayı ve bunun için gerekli matematiksel yöntem ve araçları kullanmasını öğrenir. Bu çerçevede İktisadi kalkınma ile ilgili konuların kantitatif ve kalitatif olarak analizini yapabilir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5