Türkiye – AB Mali İlişkileri (MLY414) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye – AB Mali İlişkileri
Kod: MLY414
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Türkiye- AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye - AB İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB'de Kamu Maliyesi ve Türkiye, AB Vergi Uyumlaştırılması ve Türkiye
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5