Güncel Mali Sorunlar (MLY412) Ders Detayları

Ders Adı: Güncel Mali Sorunlar
Kod: MLY412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mevcut finansal konuları, özellikle Türkiye ile ilgili teorik altyapı ile analiz etme. Türk bütçe sistemi uygulanması ve sonuçları, Türkiye'deki mali kamu kuruluşları, AB ve Türkiye, küresel finansal kriz ve maliye politikaları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5