Mali Denetim II (MLY404) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Denetim II
Kod: MLY404
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Türkiye'de finansal denetim, idari denetim, yargısal denetim ve yasama denetimi
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5