Finansman Hukuku (MLY415) Ders Detayları

Ders Adı: Finansman Hukuku
Kod: MLY415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: finansman hukukunun genel hükümlerini içermektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5