Uluslararası İktisat I (IKT313 (silinecek)) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası İktisat I
Kod: IKT313 (silinecek)
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik:
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5