Mali Denetim I (MLY403) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Denetim I
Kod: MLY403
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Mali denetimin niteliği ve kapsamı. Mali denetimin önem ve gereği. Bütçe denetimi: Kamu harcamalarının denetimi, kamu gelirlerinin denetimi. Fonların denetimi. KİT’lerin denetimi. Mahalli idarelerin denetimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5