Dış Ticaret ve Finansmanı (MLY316) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Ticaret ve Finansmanı
Kod: MLY316
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu ders, uluslararası ticaret ve finans teorisine giriş niteliğindedir ve güncel politika konularına uygulanır. Bu derste, ülkeler arasındaki mal akışını neyin belirlediğini, diğer bir deyişle, uluslararası ticareti, ve bir ülkeden diğerine, yani uluslararası finansmana yapılan tasarruf ve yatırım akışını belirleyen temel araçları kapsayacağız. Başvuruları, küreselleşme tartışmaları, serbest ticaret anlaşmaları
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5