Türkiye Maliye Tarihi (MLY314) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye Maliye Tarihi
Kod: MLY314
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: İktisat politikaları ve kamu bütçesi arasındaki bağlantılar konusunda genel giriş;Birinci Dünya Savaşı ertesinde ve Kurtuluş Savaşı döneminde kamu gelirleri ve kamu giderleri; 1920’li yıllarda iktisat politikaları ve devlet bütçelerinin özellikleri; 1930’lardaki devletçi politikaların özellikleri ve kamu maliyesi; İkinci Dünya Savaşında ekonomideki sorunlar ve yeni vergiler; Savaş sonrası dönemde ekonomide yeniden yapılanma ve kamu maliyesinin gelişimi; 1960’larda planlı ekonomiye geçiş ve vergi sisteminde değişiklikler; 1980 ile birlikte uygulamaya konulan yapısal uyum ile birlikte vergi yapısında yapılan değişiklikler, kamu harcamalarının seyri ve bileşimi, iç borçlanmanın boyutları; 2001 yılı finansal krizi sonrasında kamu gelirleri ve kamu giderlerinin gelişimi, devlet bütçesinin yapısı ve kamu mali yönetimi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5