Vergi Uygulamaları (MLY407) Ders Detayları

Ders Adı: Vergi Uygulamaları
Kod: MLY407
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması: Gelir, harcama ve servet vergileri. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Gelir ve kurumlar vergilerinde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Gelir ve kurumlar vergilerinde matrah, beyan , tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5