Mali Analiz Teknikleri (MLY315) Ders Detayları

Ders Adı: Mali Analiz Teknikleri
Kod: MLY315
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Finansal Tablolar, Finansal Analiz Teknikleri, Finansal Tabloların Analize Hazırlanması, Finansal Analiz Türleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar Yöntemi, Oranlar yöntemi ile Finansal yapı,faaliyet,karlılık analizinin yapılması ve değerleme, Finansal Analiz ve Global Ekonomik Kriz Arasındaki İlişki
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5