Avrupa Birliği Hukuku (MLY313) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Hukuku
Kod: MLY313
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Ders, Avrupa entegrasyonunun kurumsal, anayasal ve maddi yönlerini kapsayan, AB hukuk ve siyasetine genel bir bakış sunmaktadır. Avrupa Birliği yapılarının, yasama süreçleri ile serbest dolaşım, vatandaşlık ve temel haklar konusundaki ilgili içtihadının bir taslağını sunmaktadır. Aynı zamanda, Brexit ve Avrasya krizinin yarattığı varoluş meydan okumaları da dahil olmak üzere, entegrasyonun dinamikleri ve yönü ile ilgili soruların üstesinden geliyor
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5