Vergi Muhasebesi I (MLY405) Ders Detayları

Ders Adı: Vergi Muhasebesi I
Kod: MLY405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Temel muhasebe kavram ve ilkelerinin gözden geçirilmesi; vergi türleri; defter, belge ve kayıt nizamı; dönem içi vergi sorumluluğu: vergi kesintisinin ve geçici verginin hesaplanması; muhtasar, KDV ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi; dönem sonu vergi mükellefiyeti: gelir ve kurumlar vergilerinde muhasebe uygulama ve kayıtları; yatırım indirimi, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6