Maliye Politikası (MLY401) Ders Detayları

Ders Adı: Maliye Politikası
Kod: MLY401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Maliye politikasının tanımı ve kapsamı. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar. Enflasyonla mücadelede maliye politikası. Enflasyon ve devlet borçları. Durgunlukla mücadelede maliye politikası. Stagflasyonla mücadelede maliye politikası. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.Maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme üzerindeki etkileri: Kamusal harcamaların etkileri ve kamu gelirlerinin etkileri. Maliye politikası ve gelir dağılımı. Maliye politikası ve çevre sorunları. Maliye politikası ve sektörel yapı. Maliye politikası ve bölgesel ekonomik kalkınma.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7