Vergi İcra Hukuku (MLY306) Ders Detayları

Ders Adı: Vergi İcra Hukuku
Kod: MLY306
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Cebri İcra Hukuku Kavramı ve Temel Sorunları; Vergi İcra Hukukunun Esasları; Kamu Alacağının Hukuki Niteliği; Vergi Alacağında Ödeme Düzeni: Ödeme zamanı, Yeri, Şekli, Ödemenin kanıtlanması, Mahsup; Tecil, Tehir ve gecikme zammı; Vergi İcra Hukukunda Cebri Takip Yolları: Haciz yolu ile takip, Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip, İflas yolu ile takip; Kamu Alacaklarının Korunması: Teminat, İhtiyati, Haciz, İhtiyati tahakkuk; Diğer Koruma Araçları: Zamanaşımı, Yasaklar, Cezalar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5