Devlet Muhasebesi (MLY302) Ders Detayları

Ders Adı: Devlet Muhasebesi
Kod: MLY302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları. İdari yapılanma. Devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar. Tahsilat ve ödeme. Raporlama işlemleri. Devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri. Devlet İhale Kanunu ve işleyişi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6