Ticaret Hukuku (MLY208) Ders Detayları

Ders Adı: Ticaret Hukuku
Kod: MLY208
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5