Vergi Teorisi (MLY202) Ders Detayları

Ders Adı: Vergi Teorisi
Kod: MLY202
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Vergi kavramının tanımı, niteliği ve önemi. Vergilemenin amaçları. Vergi tekniği. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir vergileri: Gelir vergisi ve kurumlar vergisi. Gider vergileri: Muamele vergileri ve özel tüketim vergisi. Servet vergileri: Servet, servet transferi ve servet artışı üzerinden alınan vergiler. Vergileme ilkeleri. Vergilemenin gelir dağılımına ilişkin etkileri. Vergilemenin konjonktürel istikrara yönelik etkileri. Vergilemenin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Vergi sistemleri ve Türk vergi sistemi. Uluslararası vergi sorunları: Vergilerin ahenkleştirilmesi ve çifte vergileme sorunu.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6