Bütçe ve Kamu Finansmanı (MLY203) Ders Detayları

Ders Adı: Bütçe ve Kamu Finansmanı
Kod: MLY203
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bütçenin tanımı ve mahiyeti. Bütçenin evrimi. Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi. Bütçenin fonksiyonları. Bütçeleme ilkeleri: Klasik ve modern bütçeleme ilkeleri. Bütçe ilkelerinden sapmalar. Bütçe kavramları ve sınai bütçeler teorisi. Bütçeleme süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe ödenekleriyle ilgili işlemler, bütçenin kapatılması yöntemleri ve kesin hesap kanunu. Bütçenin denetimi. Bütçe politikaları ve iktisadi büyüme. (Ön Şart: MLY.201 Maliye Teorisi I ve MLY.202 Maliye Teorisi II).Bütçeleme tekniklerinin tarihsel gelişimi. Klasik bütçeleme tekniği ve Türkiye uygulaması. Modern bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı ve yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenler: Milli bütçeleme tekniği. Yatırım bütçelemesi tekniği. Özel sektör firmalarının kullandıkları bütçeleme tekniklerinin kamu bütçelemesi üzerindeki etkileri ve yeni bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı: Performans bütçeleme tekniği, program bütçe tekniği, programlama ile bütçeleme tekniği ve sıfır tabanlı bütçeleme tekniği. (Ön Şart: MLY.303 Bütçe )
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5