Kamu Maliyesi I (MLY101) Ders Detayları

Ders Adı: Kamu Maliyesi I
Kod: MLY101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: aaaaaaaaa
İçerik: Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevi. Kamu ekonomisini piyasa ekonomisinden ayıran özellikler. Sosyal refah teorisi. Kamusal mallar teorisi. Temel kamusal mallar: Tam kamusal mal olarak milli savunma, iç güvenlik ve adalet hizmetleri ile yarı kamusal mallar olarak sağlık ve eğitim hizmetleri. Dışsallıklar teorisi. Kamusal harcamalarda etkinlik aracı olarak maliyet-fayda analizi. Kamu girişimciliği sektörü. Kamusal mallarda kaynak dağıtım mekanizması. Vergide adalet ve yansıma. Vergide etkinlik ve aşırı yük. Optimal vergileme.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6